Az agitáció névválasztás valójában a liberalizmusra utal, mint korunk uralkodó politikai ideológiájára, valamint az ideológiát kritika nélkül átvevő médiának a szerepére és felelősségére. Az agitatio.hu így egyfajta görbetükör szerepét látja el, amely párhuzamot von a ma, és a korábbi korok hatalmait szervilisen, és ideológia által vezérelt kiszolgálásában, amelynek eszköze mindenkor a felsőbbrendűség és tévedhetetlenség hitéből eredő moralizálás volt – pontosan ismerjük ennek módszerét ma is, hiszen számos állításaink cáfolatára az érvek helyett leginkább csak valami kéretlen jelző a jutalmunk.

A mai modern hírközlésben nincs értéksemleges, független média, mindent az érdekek egymáshoz szorosan fűződő láncolata határoz meg. A blog célja ebből kifolyólag kettős. Leleplezi, bemutatja a liberális célokat szolgáló csatornák, portálok agitprop – politikai nevelő és propaganda – hírszerkesztési gyakorlatát, valamint közérthető, hétköznapi nyelven vitatja meg az aktuális közéleti témákat, de mindenkor szigorúan ragaszkodik az intellektus szintjéhez.

Célközönségnek azokat az olvasókat tekintem, akik nem elégszenek meg azzal, hogy a világ utolsó ideológiájának a szolgáivá váljanak – sokszor a saját gondolkodásukkal szembemenve is – csupán azért, mert úgy érzik, hogy ezt diktálja a korszellem. Nem létezik olyan, hogy haladó gondolkodás – legalábbis nem abban a formában, nem abban az egyetlen irányban, amelyet néhány önjelölt próféta a társadalom számára kijelölni szándékozik. Az emberiség változik, de hogy milyen irányba, arról csak a többség együttes akarata dönthet, méghozzá a vita eszközét segítségül hívva. Ez egy demokrácia igazi alapja.

agilis agitatio – az új nézőpont